پس از 20سال و با هدف بروزرسانی و افزایش شفافیت؛

نسخه اولیه سامانه جدید عملیات شرکت انبارهای عمومی رونمایی شد

نشست رونمایی نسخه اولیه سامانه جدید عملیات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که تاکنون ۸۰درصد پیشرفت در  طراحی و برنامه نویسی داشته، برگزار شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، در ابتدای این نشست، حمیدرضا کیامنفرد مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با اشاره به پیشرو بودن این شرکت در اجرای مصوبات و تکالیف مقرر شده از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، گفت: در طول یکسال گذشته، دو برنامه اساسی و کلان در حوزه فناوری اطلاعات در شرکت طراحی و اجرا کردیم و امروز نیز شاهد ایجاد بستر مناسب برای پیکربندی و تبادل اطلاعات بین نرم‌افزار فعلی با سامانه جامع انبارها هستیم.

وی افزود: درحال حاضر، اتصال این شرکت و ۳۶ شرکت و شعبه تابعه به سامانه جامع انبارها و صدور قبض انبار همراه با شناسه یکتا درحال انجام است.

کیامنفرد با تاکید بر نیاز اساسی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سامانه جدید و جامع عملیات «به منظور ارتقاء سطح شفافیت و درآمدزایی شرکت و همچنین کاهش خطاهای نرم افزاری و جلوگیری از تخلفاتی احتمالی در سامانه فعلی که بیش از ۲۰سال از عمر این نرم افزار می گذرد»، افزود: بر اساس گزارش بازرسان قانونی و تکلیف مقرر شده از سوی سهامداران در مجامع عمومی سنوات گذشته، «توسعه سامانه عملیات» جزو وظایف این شرکت قرار گرفته بود که از سال ۱۳۹۹ این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی هیات مدیره شرکت در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری با همدلی، هم افزایی و همت شبانه روزی واحدهای فناوری اطلاعات و امور اجرایی ضمن بررسی روند و نقشه راه طراحی و پیاده سازی، همسان شدن فرایندهای عملیاتی رویه های واردات و صادرات به عنوان شیرازه اصلی، طراحی سامانه جدید عملیات با در نظر گرفتن وضعیت موجود رویه‌های عملیاتی و بهبودهای مدنظر و همچنین قوانین و مقررات گمرکی و تجاری کشور، آغاز شد. 

کیامنفرد ادامه داد: امروز بار دیگر شاهد اجرای یکی دیگر از برنامه های کلان در حوزه فناوری اطلاعات هستیم و نسخه اولیه سامانه جدید عملیات شرکت با عنوان «سامانه مدیریت انبار – سما» با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت در برنامه نویسی و بهره گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد بسترهای مناسب اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت: قرارگیری سامانه تحت بستر اینترنت، ایجاد مدیریت متمرکز بر پایه اطلاعات عملیاتی نظیر مدیریت کدهای تعرفه، مدیریت نسخ تعرفه، بیمه نامه ها، مدیریت متمرکز شرکت ها و شعب تابعه، تدقیق و شفاف سازی درآمدهای حاصله از طریق زیر سامانه مدیریت مالی ذیل سامانه جدید عملیات شرکت، ایجاد داشبورد مدیریتی، ثبت و ضبط کلیه رخدادهای کاربران در تمامی زمان های حضور در سامانه و … از جمله بخش های توسعه ای نرم افزار جدید عملیات است.

در ادامه این نشست، معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ضمن قدردانی از حمایت های مدیرعامل این شرکت در توسعه برنامه های نرم افزاری، گفت: سامانه ویدئو کنفرانس، پروژه های توسعه ای، مدیریت اسناد، امور حقوقی و قراردادها، مدیریت محوطه ها و… از جمله سامانه های نرم افزاری بوده اند که با استفاده از ظرفیت داخلی در معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی شرکت طراحی و راه اندازی شده اند.

گفتنی است، در ادامه این نشست، «علی یوسف» مدیر فناوری اطلاعات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به تشریح بخش های مختلف و روند اجرایی سامانه جدید عملیات این شرکت پرداخت.