موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا منتشر کرد؛

اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر صندوق بازنشستگی کشوری

موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا کتاب «اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر صندوق بازنشستگی کشوری» را که نتیجه طرح پژوهشی اسماعیل صفرزاده است، در ۱۶۳ صفحه منتشر کرده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در مقدمه این کتاب  آمده است: در سال های اخیر وضعیت مالی و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی در کشور به طور اعم و صندوق بازنشستگی کشوری به طور اخص به شرایط نگران کننده ای رسیده است. بحران اساسی پیش روی صندوق این است که در جهت ایفای تعهدات خود با کسری روبه‌رو شده است. در حال حاضر برای تأمین این کسری نیز سه راه بیشتر ندارد؛ یا باید از نظام بانکی استقراض کند، یا به فروش دارایی‌های خود اقدام کند یا اینکه کسری خود را از طریق بودجه دولتی تأمین نماید. این شرایط نگران کننده در صورت عدم علاج به موقع ممکن است به یک بحران بزرگ مالی با هزینه های گزاف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود.

به طور کلی، عوامل ایجاد این شرایط نگران کننده را می توان در دو گروه خلاصه کرد: گروه اول به سیاستگذاری‌ها و مقررات گذاری‌های درون بخشی؛ به ویژه نظام مدیریت و تدبیر صندوق مربوط می‌شود که ریشه آنها را باید در قوانین و مقررات بخشی و بالادستی مرتبط با این حوزه جست‌وجو کرد. گروه دوم عوامل به شرایط کلان اقتصادی و جمعیت شناختی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد که در دهه‌های اخیر شوک‌های فراگیر و مداوم اقتصاد کلان و ساختار جمعیتی و بازار کار در تشدید وضعیت نگران‌کننده صندوق نقش بسیار مؤثری داشته است.

عملکرد این صندوق از روندهای کلان اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ رشد اقتصاد، فضای عمومی کسب و کار، وضعیت رونق و رکود در کشور، روند جمعیت و ساختار آن، اشتغال، نرخ مشارکت در بازار کار، امید به زندگی، وضعیت سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، نرخ‌های بازدهی سرمایه، نرخ سود بانکی، روند تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و… به‌شدت متأثر می‌شود. هدف این پژوهش هم آزمون همین ادعا است.

پرسش اصلی کتاب حاضر این است که آثار شرایط کلان اقتصادی، جمعیتی و بازار کار و همچنین شاخص‌های عملکردی خود صندوق بر عملکرد مالی صندوق بازنشستگی کشوری چگونه است؟ برای این منظور در فصل اول مؤلفه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر پایداری مالی نظام بازنشستگی معرفی شده و نحوه اثرگذاری آنها بر عملکرد صندوق تشریح شده است.

فصل دوم به بررسی تحولات شرایط کلان اقتصادی، جمعیت‌شناختی و بازار کار کشور اختصاص دارد. این فصل با شناخت بهتری که از وضعیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کلان کشور به دست می‌دهد، کمک می‌کند سپهر عمومی که صندوق بازنشستگی کشوری در آن فعالیت می‌کند بهتر درک شود.

در فصل سوم، وضعیت موجود صندوق بازنشستگی کشوری از نگاه آمار بررسی شده است.

فصل چهارم به برآورد مدل اختصاص دارد. در این فصل ابتدا شاخص‌های مالی و عملکردی صندوق در قالب درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، منابع کل، مصارف کل، نسبت پشتیبانی و نسبت کفایت تعریف شده و سپس اثر متغیرهای کلان بر این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

درنهایت، در فصل پنجم نتایج نهایی این پژوهش خلاصه شده است.

 

علاقه‌مندان می‌توانند نسخه الکترونیکی این کتاب را از اینجا دریافت کنند.