مدیر صندوق بازنشستگی استان خراسان رضوی پیش‌بینی کرد:

بازنشستگی ۷۴۰۰شاغل آموزش و پرورش خراسان رضوی تا پایان ۱۴۰۰

مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان رضوی با اعلام اینکه این مدیریت پیشرو در امر برقراری حقوق بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش در مهر ماه سال ۱۴۰۰ است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال، فقط در اداره کل آموزش و پرورش استان در مجموع هفت هزار و ۴۰۰ نفر از شاغلان، به افتخار بازنشستگی نائل خواهند شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از رو‌ابط عمومی مدیریت استان خراسان رضوی، علیرضا کریم دادی اظهار داشت: این مدیریت در مهرماه سال جاری با قطعی و صادر نمودن ۴هزار و ۵۷۵ رکورد مرتبط با پرونده های برقراری حقوق بازنشستگی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، در سطح کشور پیشرو است.

کریم دادی در این باره گفت: از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و طبق برنامه ریزی ها، مکاتبات، تشکیل جلسات متعدد، تعیین اهداف، ساماندهی و هماهنگی های انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی صدور احکام و برقراری حقوق کارکنان شاغل و در آستانه بازنشستگی در دستور کار طرفین قرار گرفت.

مدیر صندوق بازنشستگی خراسان رضوی با اشاره به اینکه «تشکیل دبیرخانه ستاد راهبردی آموزش و پرورش برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ پایه گذاری و دبیرخانه آن در ساختمان مدیریت صندوق استان تشکیل شد» بیان کرد: براین اساس، هر ساله با رصد، آسیب شناسی، شناسائی نقاط ضعف فرآیند پیشین در زمینه عملیات برقراری حقوق بازنشستگی و به تبع، تبدیل آن به نقاط قوت عملکرد، این مدیریت استانی به کمک دبیرخانه و با تشکیل تیم های هم سو با یکدیگر توانست رکورد تعداد برقراری احکام حقوق بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش خراسان رضوی در یک دهه اخیر و در مهرماه هرسال، را بشکند.

کریم دادی تصریح کرد: این مدیریت در سطح کشور نیز  ۱۸.۷۵ درصد از کل آمار رکوردهای قطعی و احکام صادر شده کارکنان آموزش و پرورش در سطح کشور را از آن خود کرده و به نوعی در سطح کشور نیز پیشرو است.

وی تاکید کرد: برقراری به موقع حقوق بازنشستگی کارکنان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری، حق اولیه و مسلم آنان است و هدف گذاری اصلی امور صندوق بر همین پایه، بنا شده است.

مدیر صندوق بازنشستگی خراسان رضوی در ادامه افزود: این مهم که با همکاری و تلاش همکاران این مدیریت و همیاری ارزشمند همیاران مناطق ۴۸ گانه اداره کل آموزش و پرورش استان که با محوریت دبیرخانه ستاد راهبری و مدیریت اصلح دبیر مربوطه شکل گرفت، حاکی از هم اندیشی، هم فکری، همدلی و هم افزائی اثربخشِ تیم های دو گانه مدیریت بازنشستگی و اداره کل آموزش و پرورش استان بوده به گونه ای که نتیجه آن، انجام درست و باکیفیت امور مربوطه است.

کریم دادی خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم تا تمامی ۴هزار و ۵۷۵ نفر کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش استان که تاریخ اجرای احکام آنان مهرماه ۱۴۰۰ است، در همین اولین ماه بازنشستگی، حقوق خود را هم زمان با سایر مشترکین صندوق دریافت کنند.

وی همچنین پیش بینی کرد که تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط در اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در مجموع و به احتساب آمار بالا، ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از کارکنان این اداره کل به افتخار بازنشستگی نائل شوند.