با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛

تفویض مسئولیت اجرای قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” به موتورچی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در این وزارتخانه به سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی آن تفویض کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر حجت الله عبدالملکی در حکمی، وظایف و اختیارات خود در خصوص اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این وزارتخانه را به «سید مرتضی موتورچی»، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تفویض کرد.

در متن این حکم آمده است: گردش آزاد اطلاعات و دسترسی برابر شهروندان به آن از ملاک های تحقق فضیلت آزادی در جامعه پویا و شاداب است. براین مبنا، شهروندان محق هستند تا به اخبار کامل دسترسی داشته باشند و آن را به یکدیگر منتقل و درباره آن اظهار نظر و اعتراض کنند.

به گفته عبدالملکی، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بستری است که این حق را فراهم می‌کند.

وی در ادامه آورده است: به منظور «اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به استناد ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی ماده (۸) آن قانون، وظایف و اختیارات اینجانب در این خصوص به جناب عالی تفویض می شود.