گفتگوی مدیرعامل آتیه صبا درباره رویداد صبانو۲

مرحله نهایی دومین رویداد صبانو۲ همزمان با روز جهانی سالمند و شعار بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال در حوزه “سلامت دیجیتال” روز جمعه نهم مهرماه ۱۴۰۰ برگزار و طرح های نوآورانه ۹تیم مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در حاشیه «رویداد صبانو۲» در ارتباط با رسالت اجتماعی این مجموعه اظهار داشت: مرکز نوآوری صبا به عنوان یک مرکز با رسالت اجتماعی پرورش ایده های نوین در حوزه زیست سالمندان و بازنشستگان می‌تواند پیرو اهداف صندوق بازنشستگی کشوری عمل کند.

وی ادامه داد: مرکز نوآوری صبا همواره با جذب ایده های نوین در حوزه زیست سالمندان و بازنشستگان و تسهیلگری ایده های مناسب در این حوزه، یاری‌رسان صندوق بازنشستگی کشور برای رسیدن به رسالت اجتماعی خود بوده و باتوجه به روند پیشرفت فناوری در ایران از این مهم بسیار خرسندیم.