نگاهی به روند سالمندی جمعیت در ایران و جهان

روند سالمندی جمعیت در ایران، فزاینده است و کارشناسان مدت‌هاست درباره آن هشدار می‌دهند. پیش‌بینی شده است نرخ سالمندی در ایران تا سال ۱۴۰۱ به ۲۰ درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که رشد جمعیت در نیم قرن اخیر ۴.۲ درصد گزارش شده است‌. سالمند شدن جمعیت در سراسر جهان نیز نگران‌کننده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۲.۸ درصد آن را سالمندان تشکیل دهند.

خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز جهانی سالمندان و هفته سالمندان در ایران (۶ تا ۱۲ مهر) در قالب این اینفوگرافی که بر اساس داده‌های دبیرخانه شورای ملی سالمندان و مرکز آمار ایران تهیه و طراحی شده، نگاهی به روند سالمندی در ایران و جهان کرده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا