مدیرعامل آتیه صبا تاکید کرد:

مرکز نوآوری صبا یاری‌رسان صندوق بازنشستگی کشوری در حوزه‌های سلامت دیجیتال و سالمندی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا گفت: ارائه خدمات به سالمندان به واسطه نوع تعاملشان در جامعه، ارائه خدمات به آن ها نیازمند به تسهیلگری دارد و این مهم در گرو پیشرفت زیر ساخت های فناوری است، چراکه این عزیزان امکان مراجعه به مراکز متعدد برای گرفتن خدمات را ندارند و نیازمند مراقبت های بیشتری هستند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از روابط عمومی مرکز نوآوری صبا، حسن تاجیک، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا در حاشیه رویداد صبانو دو در ارتباط با رسالت اجتماعی این مجموعه اظهار داشت: مرکز نوآوری صبا به عنوان یک مرکز با رسالت اجتماعی پرورش ایده های نوین در حوزه زیست سالمندان و بازنشستگان می‌تواند پیرو اهداف صندوق بازنشستگی کشوری عمل کند.

تاجیک افزود: امروزه ارائه خدمات به سالمندان به واسطه نوع تعاملشان در جامعه، ارائه خدمات به آن ها نیازمند به تسهیلگری دارد و این مهم در گرو پیشرفت زیر ساخت های فناوری است؛ چراکه این عزیزان امکان مراجعه به مراکز متعدد برای گرفتن خدمات را ندارند و نیازمند مراقبت های بیشتری هستند.

وی ادامه داد: مرکز نوآوری صبا همواره با جذب ایده های نوین در حوزه زیست سالمندان و بازنشستگان و تسهیلگری ایده های مناسب در این حوزه، یاری‌رسان صندوق بازنشستگی کشور برای رسیدن به رسالت اجتماعی خود بوده و باتوجه به روند پیشرفت فناوری در ایران از این مهم بسیار خرسندیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا  در خصوص تسهیل خدمات به بازنشستگان و سالمندان گفت: توقعات و خواسته های عزیزان بازنشسته بسیار متنوع است و پوشش حداکثری این نیازها در گرو بهبود زیرساخت های حوزه فناوری است که بخش های متعددی را در برمی‌گیرد، یکی از مراکزی که خدمات متعددی در زمینه های اجتماعی ارائه می‌دهد، مرکز نوآوری صبا است. ایده هایی که در این مرکز پرورش داده می‌شوند، در قالب های سرمایه گذاری، ایجاد بسترهای مناسب و شبکه های ارتباطی برای توسعه کسب و کار پوشش داده می‌شوند.

تاجیک با اشاره به پیشرفت سلامت دیجیتال گفت: با رشد سلامت دیجیتال و برقراری ارتباط بین حوزه های استارت آپی، ارزش افزوده ای برای فعالیت های اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری و هم افزایی بین شرکت های حوزه فناوری ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه مرحله دوم رویداد صبانو به مراتب از مرحله اول سطح بالاتری دارد، خاطرنشان کرد: جذابیت تجاری سازی ایده های رویداد صبانو دوم، سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری خواهد کرد و وزارت علوم و پارک های علم فناوری ایده ها را تا رسیدن به محصول همراهی خواهند کرد.