سازمان ملل متحد در آستانه اول اکتبر اعلام کرد:

زنان و سالمندان بیشتر از سایر گروه‌ها “نابرابری دیجیتالی” را تجربه می‌کنند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰، روز اول اکتبر را روز جهانی سالمندان نامید و در سال ۱۹۹۱ اصول سازمان ملل متحد برای سالمندان را تصویب کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از سایت سازمان ملل متحد (United Nations)، اول اکتبر (نهم مهرماه) مصادف با روز جهانی سالمندان است. شعار جهانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۱ با عنوان «بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال» نشان دهنده نیاز به دسترسی و مشارکت معنی دار سالمندان به دنیای دیجیتال است.

چهارمین انقلاب صنعتی که به نوآوری دیجیتالی سریع و رشد تصاعدی آن توصیف شده، تمامی بخش های جامعه ازجمله نحوه زندگی، کار و ارتباط با یکدیگر را متحول کرده است. پیشرفت های تکنولوژی بشر برای تسریع دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) امیدوارکننده است؛ با این حال، نیمی از جمعیت جهان «برون خط» یا آفلاین هستند. بیشترین تفاوت دسترسی به فناوری های دیجتال در میان کشورهای توسعه یافته با ۸۷ و توسعه نیافته با ۱۹درصد دیده شده است.

گزارش های اخیر اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) نشان می دهد که زنان و سالمندان بیشتر از سایر گروه های جامعه، نابرابری دیجیتالی را تجربه می کنند که آنها یا به فناوری دسترسی ندارند یا اغلب از فرصت های ایجاد شده بوسیله پیشرفت های تکنولوژی به طور کامل بهره مند نمی شوند.

در همین راستا، همزمان با تلاش برای برقراری ارتباط بیشتر افراد، خطرات جدیدی هم بوجود آمده است. به طور مثال، افزایش جرایم سایبری و انتشار اطلاعات نادرست منجر به تهدید حقوق بشر، حریم خصوصی و امنیت سالمندان شده است. سرعت پذیرش فناوری دیجیتال از سیاست و حکمرانی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی سبقت گرفته است.

نقشه راه دبیرکل سازمان ملل متحد برای همکاری در زمینه فناوری های دیجیتال، رفع این چالش ها به همراه توصیه اقدامات مشخص درجهت استفاده از بهترین تکنولوژی ها و همچنین کاهش خطرات آنها است.

برهمین اساس نیز سازمان ملل متحد به مناسبت این روز جهانی، وبیناری به صورت مجازی با عنوان «بهره مندی عادلانه همه سنین از فناوری دیجیتال: برقراری ارتباط، محترم داشتن و حفاظت از سالمندان در فناوری دیجیتال» را برگزار می کند که این رویداد جهانی با مشارکت دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد (NGO) حوزه سالمندی در نیویورک و مشارکت و میزبانی سازمان های مردم نهاد حوزه سالمندی در ژنو و وین برگزار می شود.

 

اهداف روز جهانی سالمندان در سال ۲۰۲۱:

سن گرایی و حقوق بشر

آگاهی از اهمیت شمول دیجیتال سالمندان ضمن مقابله با کلیشه ها، پیش داوری ها و تبعیض های مرتبط با دیجیتالی شدن با لحاظ نمودن هنجارهای فرهنگی اجتماعی و حق خودمختاری

توسعه پایدار

برجسته سازی سیاست های استفاده از فناوری های دیجیتال برای دستیابی کامل به اهداف توسعه پایدار (SDGs)

دسترسی و سواد

رسیدگی به منافع عمومی و خصوصی در زمینه های دسترسی، اتصال، طراحی، توان مالی، ظرفیت سازی، زیرساخت ها و نوآوری

امنیت سایبری و اخلاق

بررسی نقش سیاست ها و چارچوب های قانونی برای اطمینان یافتن از حفظ حریم خصوصی و امنیت سالمندان در دنیای دیجیتال

مسئولیت پذیری

برجسته سازی نیاز به یک ابزار قانونی الزام آور درخصوص حقوق سالمندان و یک رویکرد بین بخشی شخص محور حقوق بشر­­ برای همه سنین جامعه

 

ترجمه : فریبا بهزاد

منبع: سایت سازمان ملل متحد