«تحریم، کرونا و آب» سه عامل تولید فقر در کشور

 

پانزدهمین و آخرین جلسه از سلسله نشست­‌های «ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود» روز سه‌شنبه ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰ با حضور دکتر حجت‌اله میرزائی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. وی در این وبینار تاکید کرد که شاخص‌های رفاهی، متأثر از چند عامل‌اند که برخی از این عوامل خارج از کنترل دولت‌ها هستند و تحریم‌ها، کرونا و منابع آب، امروز در کنار هم به مثابه ماشین تولید فقر عمل می‌کنند.