دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اعلام کرد:

وزارت کار رتبه اول خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی کشور/ صندوق بازنشستگی ۱۴پله صعود کرد

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، رتبه اول کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه ها و پرتال های دستگاه های اجرائی کشور را کسب کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،بر اساس گزارش نتایج ارزیابی دستگاه های اجرائی در دوره هفتم،که تیرماه سال جاری از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور انجام شد،‌ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست در میان ۱۶۶ دستگاه، رتبه اول توسعه دولت الکترونیک را در سال ۱۴۰۰ به دست آورد.

همچنین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با احتساب سازمان های تابعه شامل سازمان تامین اجتماعی، بهزیستی کشور، آموزش فنی و حرفه ای و صندوق بازنشستگی کشوری در بین ٢١ دستگاه اصلی و با اختلاف جزئی با وزارت ارتباطات رتبه دوم را کسب نمود.

گزارش مقایسه ای سال های گذشته ۹۷ تا ۱۴۰۰ نشان می دهدکه به دنبال تاکیدات ویژه محمد شریعتمداری،وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تسهیل خدمات به جامعه هدف،گسترش سطح کمی و کیفی خدمات و توسعه زیرساخت‌های لازم،ستاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درسال ۹۷با یک رشد قابل توجه از رتبه ۷۳با صعود۶۸ پله ای به رتبه پنجم در سال ۹۹ و رتبه اول در سال ۱۴۰۰ می رسد.

در حالی که رتبه وزارتخانه در سال ۹۷ با سازمان های تابعه در بین دستگاه های اصلی (هر وزارتخانه با زیرمجموعه) ١٢ (دوازدهم) بوده، در ارزیابی تیرماه ١۴٠٠ در بین همه دستگاه ها به رتبه دوم می رسد.

این رشد تغییرات در زیرمجموعه های وزارتخانه نیز محسوس و صعودی بوده به طوری که سازمان تامین اجتماعی از رتبه ٩٣ در سال ۹۷ به رتبه ٨، سازمان بهزیستی از رتبه ٩۶ به رتبه ٢۶، سازمان آموزش فنی و حرفه ای از رتبه ۴٠  به رتبه ٣١ و صندوق بازنشستگی کشوری از رتبه ۵٢  به رتبه ۴۵ در سال ١۴٠٠ رسیده است.

اقدامات انجام شده در حوزه خدمات الکترونیک در دو سال و نیم گذشته با تاکیدات و هدایت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رشد چشمگیری داشته، به طوری که از بین بیش از ١٨٠ خدمت شناسنامه دار وزارتخانه و سازمان های تابعه بیش از ٨٨ درصد آن تا کنون الکترونیکی شده است.

بر اساس گزارش نتایج ارزیابی ۱۶۶ دستگاه، ستاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صد درصد خدمات خود را الکترونیکی کرده و توانسته با کسب امتیاز ۹۷.۲۶ در جایگاه اول بین همه دستگاه ها و سازمان‌ها قرار گیرد.

این گزارش حاکی است؛ سازمان فناوری اطلاعات با ۹۴.۷۱،مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ۹۴.۱۹،وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹۱.۹۱ و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با ۹۰.۴۹ درصد به ترتیب در رتبه دوم تا پنجم قرار دارند.

بر اساس این گزارش،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه زیرمجموعه های خود با ۶۰ خدمت و ۲۳۰ زیرخدمت در چهار شاخص دولت کاربر محور،دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی با امتیاز ۷۷.۶۰ درصد رتبه اول ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ۵۰ خدمت و ۱۸۱ زیرخدمت، با ۷۵.۰۸ درصد رتبه دوم و وزارت اقتصاد و دارایی با ۹۲ خدمت و ۲۸۸ زیرخدمت، با امتیاز ۶۵.۱۶ درصد رتبه سوم را در بین دستگاه های اصلی کسب کرده اند.

همچنین اخیرا دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج بررسی عملکرد ۱۴۵دستگاه را که در شاخص‌هایی چون ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی در خردادماه ۱۴۰۰ ارزیابی شده بودند منتشر کرده که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگاه نخست را بدست آورده و شفاف‌ترین دستگاه کشور شناخته شد.