با ورود به مرحله داوری نهایی انجام شد؛

تایید طرح‌های پیشنهادی امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری در رویداد رقابتی ۲۰۲۱ ایسا

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، طرح های اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری برای مشارکت در رویداد رقابتی “جایزه تجربه موفق سال ۲۰۲۱ اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) در منطقه آسیا و اقیانوسیه” تایید کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با تلاش ها و پیگیری های مستمر واحد امور بین الملل صندوق و برگزاری نشست های متعدد با مدیران و کارشناسان ذیربط درون سازمانی در این زمینه و همچنین انجام مکاتبات پی در پی با اتحادیه بین المللی  تامین اجتماعی (ISSA)، طرح های اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری مورد تایید تیم تجربه موفق ایسا قرار گرفت و برای ارزیابی نهایی در طرح رقابتی ایسا به هیات داوران بین المللی ارسال شد.

طرح های اجتماعی ارسالی صندوق بازنشستگی کشوری به دبیرخانه ایسا به پیشنهاد واحد بین الملل صندوق به عنوان فعالیت های نوآورانه در حوزه های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان، مورد تایید تیم تجربه موفق ایسا قرار گرفت.

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) با هدف شناسایی تجربه های موفق در سازمان های عضو و به اشتراک گذاری و ارائه آنها در سمینارهای بین المللی و تخصصی خود در سال جاری، رویداد رقابتی با عنوان “جایزه تجربه موفق سال ۲۰۲۱ اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) در منطقه آسیا و اقیانوسیه” را برگزار کرد.

این رویداد رقابتی فرصت مناسبی را برای سازمان های عضو ایسا به وجود می آورد تا ابتکارات اجرایی و راه‌حل‌های نوآورانه خود را در سطح جهان ارائه دهند.

به رسمیت شناختن بین المللی عملکردها و دستاوردها، قابلیت مشاهده طرح ها در وبسایت و خبرنامه ایسا، مشارکت در بهبود بیمه های اجتماعی در منطقه خود و در سطح بین الملل از مزایای مشارکت سازمان های عضو ایسا در این رویداد رقابتی است.

طرح های منتخب توسط هیات داوران بین المللی موفق به دریافت جایزه ممتاز، گواهینامه های شایستگی با یادداشت ویژه، گواهینامه های شایستگی و یا تاییدیه های طرح تجربیات موفق می شوند و جوایز آن در رویدادهای منطقه ای ایسا تا پایان سال میلادی جاری ارائه می شود.

قابل ذکر است که تجربه موفق شامل هر نوع تجربه اجرا شده، عمل، اقدام موثر، فرآیند، برنامه، پروژه یا تکنولوژی است که موجب بهبود ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی شده و منجر به افزایش کارآیی و اثربخشی خدمات سازمانی شوند.