نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی:

اشتغال فرزندان بازنشستگان نیاز به عزم دولت و مجلس دارد

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اشتغال فرزندان بازنشستگان از موضوعات و مطالبات مهمی است که نیاز به عزم جدی دولت و مجلس دارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی مدیریت استان هرمزگان، در نشست احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان هرمزگان که با حضور روسای کانون های بازنشستگی استان برگزار شد، نماینده این استان بر لزوم توجه جدی به موضوع بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی تاکید کرد.

مرادی عنوان کرد: اختصاص یکی از پارک های شهر بندرعباس و تجهیز آن برای بازنشستگان باید در شورای شهر جدید پیگیری و اجرا شود.

وی همچنین موضوع اشتغال فرزندان بازنشستگان را یکی از موضوعات مهمی عنوان کرد که نیاز به عزم جدی دولت و مجلس دارد.

مدیر صندوق بازنشستگی استان هرمزگان نیز در این دیدار ضمن اشاره به حضور ۱۸هزار بازنشسته کشوری در استان، خواستار مناسب سازی فضاهای شهری برای حضور هر چه بیشتر و موثرتر بازنشستگان در فعالیت‌های اجتماعی شد.

جلیلی در ادامه افزود: یکی از اقدامات مهم دولت در سالهای اخیر طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود که یکی از مطالبات دیرینه بازنشستگان را برآورده کرد.

جلیلی در ادامه خواستار تامین زیرساخت های ارتباطی و ورزشی برای خانه های امید شهر بندرعباس شد و بر لزوم افزایش توانمندی بازنشستگان و فرزندان آنها با حمایت از آموزش های فنی و حرفه ای تاکید کرد.

جلیلی بهابادی با معرفی طرح‌های رفاهی و معیشتی در قالب طرح یاری و اقدامات انجام شده به منظور رفاه حال بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش، بر افزایش خدمات بیمه تکمیلی با حمایت مجلس و دولت تاکید کرد.

در ادامه این جلسه روسای کانون های بازنشستگی استان هرمزگان موضوع های مختلفی از جمله افزایش حمایت های بیمه ای و درمانی، لزوم دائمی شدن طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان و اشتغال فرزندان بازنشستگان و… را مطرح و خواستار توجه و رسیدگی به آن ها شدند.