کتابی برای تغییر جهت بنگاه‌ها با تکیه بر ذهنیت موفقیت؛

کتاب «بُنگاه اجتماعی در جهانِ دچار گُسست» منتشر شد

بنگاه اجتماعی در جهان دچار گسست (ایجاد تغییر از بقا به شکوفایی)، نام کتابی است که به تازگی توسط مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) منتشر شده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، این کتاب که حاوی روندهای جهانی سرمایۀ انسانی مؤسسه دیلویت (Deloitte) 2021 است به سفارش مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) توسط رضا مجیدزاده ترجمه و در ۹۳ صفحه منتشر شده است.

این کتاب درباره لزوم تغییر جهت بنگاه هاست؛ تغییر جهت از تلاش برای بقا در بحبوحه بحران هایی مانند همه گیری کووید ۱۹ به سمت شکوفایی و جستجوی ذهنیت موفقیت.

پیام کتاب این است که جهان همواره گسست های مختلفی را تجربه می کند. در بستر گسست های دائمی، ذهنیت بقا گسست ها را به عنوان تکانه های آنی و گذرا تلقی می کند و همواره بر این تصور است که پس از پایان گسست، به مسیر معمول خود بازخواهد گشت. اما ذهنیت موفقیت و شکوفایی از هرگونه تحول استقبال می کند و دائمی بودن گسست ها را می پذیرد.

از همین روی است که «ذهنیت موفقیت» به دنبال خلق واقعیت های جدید است و فقط روی شرایط جاری، متمرکز نیست بلکه موفقیت در فرداهای نیامده را نیز می خواهد.

در فهرست مطالب این کتاب به عنوان های چون «بنگاه اجتماعی در جهان دچار گسست»، «غور کردن در عمق بیشتر: پنج روند نیروی کار در سال ۲۰۲۱ که باید به آنها توجه کرد» و «هدایت به جلو: ایجاد تغییر از بقا به شکوفایی» برمی‌خوریم.

علاقه مندان می توانند این را کتاب از اینجا دانلود کنند.