با هدف اشتراک‌گذاری تجربه‌های موفق بین‌المللی انجام شد؛

مشارکت ایسا در مطالعه تحول دیجیتال بیمه اجتماعی در چین

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) با هدف گسترش دامنه پوشش حمایت اجتماعی جهانی و شناسایی و به اشتراک گذاری تجربیات بین المللی در مطالعه «تحول دیجیتال اداره بیمه اجتماعی و خدمات چین» مشارکت کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، پروژه «مطالعه تحول دیجیتال اداره بیمه اجتماعی و خدمات چین» با مدیریت سازمان بین المللی کار (ILO) و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین (MoHRSS) و همکاری ایسا اجرا شد.

ذیل همکاری اتحادیه اروپا و چین در زمینه های «اشتغال و امور اجتماعی و دسترسی همگانی به تکنولوژی» مطالعه ای در زمینه «تحول دیجیتال اداره بیمه اجتماعی و خدمات چین» انجام شد که به گسترش دامنه پوشش حمایت اجتماعی جهانی در کشور چین کمک می کند.

این مطالعه با اهداف مختلفی از جمله «شناسایی و به اشتراک گذاری تجربیات بین المللی و اروپایی در حوزه تحول دیجیتال موفق نظام های تامین اجتماعی»، «پشتیبانی از تحول دیجیتال اداره بیمه اجتماعی و خدمات چین در برابر بهترین شیوه های جهانی» و «ارتقاء ظرفیت اداره بیمه اجتماعی برای ارائه خدمات تامین اجتماعی موثرتر و بیشتر در راستای گسترش دامنه پوشش جهانی در چین» اجرا شده است.

کشور چین دارای دامنه پوشش تامین اجتماعی شگفت آوری است به گونه ای که طی یک دهه گذشته، ۷۰میلیون عضو جدید به آن اضافه و سبب شد تا این کشور در سال ۲۰۱۶، به دلیل تلاش ها و کسب نتایج  بیشمار در این حوزه، جایزه ایسا در حوزه دستاوردهای برجسته تامین اجتماعی را کسب کند.

با افزایش ضرورت دستیابی به گروه هایی که به سختی تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار می گیرند، مانند خویش فرمایان، کارگران فصلی و مهاجران، این مطالعه به نقش راه حل های دیجیتال در مواجه با این چالش می پردازد.

سازمان بین المللی کار و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین این مطالعه را مدیریت می کنند و ایسا نیز با استفاده از تجربیات خود در حوزه تحولات و نوآوری ها برای بکارگیری ابزارهای دیجیتال توسط سازمان های تامین اجتماعی، به آنها کمک می کند.

دیجیتال سازی مدیریت و خدمات تامین اجتماعی یکی از حوزه های اولویت دار در دوره سه ساله فعلی (۲۰۲۲-۲۰۲۰) در ایسا است.

از این‌رو، این سازمان بین المللی درحال برگزاری سلسله وبینارهایی با عنوان «دسترسی همگانی به تکنولوژی در تامین اجتماعی» است که از جمله آنها می توان به وبینارهای مجازی ایسا با موضوعات «تقویت دسترسی همگانی به تکنولوژی در خدمات تامین اجتماعی- چالش ها و راه حل های تجربه موفق»، «دسترسی همگانی به تکنولوژی در تامین اجتماعی- چالش های دستیابی و راه حل های تجربه موفق»، «دسترسی همگانی به تکنولوژی- چالش مهارت ها و راه حل های تجربه موفق» و “تقویت دسترسی همگانی به تکنولوژی در خدمات تامین اجتماعی- نقش دولت و راه پیشرو” اشاره کرد.

این مطالعه توسط مرکز اطلاعات و داده های وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین با همکاری واحد عملیاتی حاکمیت الکترونیکی این کشور با تکیه بر سیاست های دانشگاه سازمان ملل (UNU-EGOV) درحال انجام است.

درحال حاضر ایسا با دانشگاه سازمان ملل (UNU-EGOV) نیز همکاری نزدیکی دارد و برگزاری وبینارهای فوق، پروژه ای مشترک میان این دو نهاد است.

گفتنی است که وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی چین (MoHRSS) از اعضای فعال ایسا بوده و در سال گذشته، در برگزاری تعدادی از وبینارهای حوزه دسترسی همگانی به تکنولوژی، مشارکت کرده است؛ به ویژه اینکه در اشتراک گذاری تجربیات خود در زمینه مقابله با بحران COVID-19 فعالیت گسترده ای داشته است.

تحولات و نوآوری های دیجیتال، عنصر مهمی در پاسخ به بحران در چین بوده است؛ همانطوریکه در سازمان های تامین اجتماعی سراسر جهان نیز این مهم روی داده است.