باهدف اشتراک گذاری تجربه‌های بین‌المللی تامین اجتماعی صورت گرفت؛

تاسیس کارگروه توانبخشی ایسا برای مواجهه با آثار کرونا در جهان

اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) باتوجه به نقش همه گیری بیماری کرونا در افزایش نیازها و ظرفیت های حوزه توانبخشی، فعالیت های خود را در این حوزه با راه اندازی «کارگروه توانبخشی» افزایش داد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری و به نقل از اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)، امروزه به دلیل گسترش بیماری کرونا و آثار مختلف اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از آن، خدمات بهداشتی و درمانی در بسیاری از کشورها به شدت مختل شده و در نتیجه امکانات توانبخشی کمتری در درسترس بیماران قرار دارد؛ به همین دلیل، جهان با افزایش نیازهای توانبخشی مواجه شده است.

عدم توانبخشی سریع در بازه زمانی حساس، می تواند فرصت بهبودی فرد را از دست بدهد. همچنین و از سوی دیگر، بحران اقتصادی ممکن است بر فرصت های توانبخشی افرادی که از بیماری های مزمن دیگری هم رنج می برند، اثر گذارد.

توانبخشی نقش بسزایی در مراقبت و بهبودی افراد مبتلا به COVID-19 دارد. در این زمینه نظام های توانبخشی نیازمند تطبیق خود با چالش های جدید و توسعه استراتژی های توانبخشی پس از بیماری کرونا به ویژه در توسعه سندرم کووید مستمر خواهند بود.

امروزه، همه گیری ویروس کرونا بر اهمیت حیاتی توانبخشی صحه گذاشته است، چراکه میلیون ها بیمار کرونایی برای بازگشت به زندگی عادی و کار نیازمند اقدامات توانبخشی هستند. این پاندمی بزرگ، بسیاری از موسسات و خدمات توانبخشی در سراسر جهان را تحت فشار قرار داده است، درحالی که آنها برای مدیریت افزایش تقاضا تلاش می کنند باید از قوانین محدودیت دسترسی به امکانات، فاصله گذاری اجتماعی و اقدامات بهداشتی نیز پیروی کنند.

اکنون، اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در حوزه توسعه علم توانبخشی گامی نو برداشته و کارگروه ویژه توانبخشی ایسا را تاسیس کرده است که اهداف و برنامه های بلندپروازانه ای برای دو سال آینده دارد.

در مجمع تامین اجتماعی جهانی که در اکتبر ۲۰۱۹ برگزار شد، برای نخستین بار اعلام شد که کارگروه ویژه توانبخشی ایسا در میانه پاندمی COVID-19 در سال ۲۰۲۰ تاسیس خواهد شد.

این کارگروه، در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱ وبیناری با عنوان “تمرکز بر استراتژی های توانبخشی پس از COVID-19” برگزار کرد که فرصت مهمی برای اشتراک گذاری تجربه های بین‌المللی در میان اعضای ایسا فراهم کرد.

درحالی که COVID-19 به ناچار یک نقطه کانونی مهم تلقی می شود، اما کارگروه توانبخشی دیدگاه گسترده تری دارد؛ ایجاد یک بستر نوسنجی برای تبادل تجربه های موفق در حوزه توانبخشی، ارتقاء دید جامع توانبخشی به عنوان ستون مهم تامین اجتماعی و انجام فعالیت های مربوطه در پاسخ به نیازهای اعضای ایسا از اهداف اصلی کارگروه ویژه توانبخشی است.

ماهیت چندرشته ای بودن توانبخشی شامل آسیب های ناشی از کار، سلامت، اشتغال و مزایای بیماری برای ایجاد و ادامه فعالیت های این کارگروه، انگیزه ایجاد می کند تا با کمیسیون های فنی ایسا هماهنگ باشند و کارهای مهم آنها را تکمیل کنند. به ویژه اینکه، کارگروه توانبخشی به نقش توانبخشی برای داشتن زندگی فعال و مشارکت بیشتر در بازار کار توجه دارد که این امر منجر به توسعه و به روزرسانی دستورالعمل های ایسا در حوزه سازمان های تامین اجتماعی شده و اطمینان حاصل می کند که توانبخشی از جایگاهی شایسته در این زمینه برخودار باشد.

با افزایش جمعیت، ترویج سالمندی فعال و سیاست های زندگی سالمندان در محل های شخصی، «توانبخشی» به عنوان یک مساله اصلی حتی فراتر از COVID-19 برای سازمان های تامین اجتماعی تلقی می شود. این کارگروه به طوری عملی به رویدادهای مهم کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که در زمینه مشارکت بین المللی و تبادل تجرب های موفق در این زمینه ها، یک گام به جلو برداشته شده است.

 

ترجمه: فریبا بهزاد

منبع: سایت رسمی ایسا