روایت دکتر مسعود نیلی از چالش صندوق‌های بازنشستگی در ایران

 

صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که دکتر مسعود نیلی اقتصاددان درباره آن صحبت می‌کند. او معتقد است: «وقتی دولت با کسری بودجه مواجه است و صندوق بازنشستگی هم مازاد دارد، دولت به سراغ صندوق بازنشستگی می‌رود و می‌گوید که پولی که در صندوق موجود است را به او بدهند تا خرج بودجه شود. در نتیجه دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار می‌شود. نتیجه این کار می‌شود بحران‌هایی که دولت‌های مختلفی با آن مواجه بوده‌اند و البته تمام این اتفاق‌ها به این علت است که صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه استقلال اداری و سیاسی از خود ندارند و کاملاً تحت نظر دولت هستند.»

منبع: اکو ایران