وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توئیت کرد:

“توسعه پایگاه رفاه ایرانیان” موفقیت معاونت رفاه درسال ۹۹

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیامی توییتری توسعه پایگاه رفاه ایرانیان و محصولات مهم آن مثل اطلس رفاه ایرانیان را به عنوان نمونه ای از موفقیت های معاونت رفاه در سال گذشته عنوان کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب توییتر نوشت: معاونت رفاه در سال ۹۹ موفق در اجرای ماموریت‌های سنگینی نظیر توسعه پایگاه رفاه ایرانیان، و محصولات مهم آن: اطلس رفاه ایرانیان ،شناسایی کودکان بازمانده ازتحصیل و داشبورد‌‌ اطلاعات زنان سرپرست خانوار گشودن مسیری نو درهدفمند کردن حمایت از گروه های کمتر برخوردار.