شامگاه ۲۷اسفندماه ۱۳۹۹؛

حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری واریز شد

حقوق اسفندماه ۱۳۹۹ بازنشستگان کشوری امشب (چهارشنبه ۲۷ اسفندماه) و دقایقی پیش واریز شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق آخرین ماه سال ۱۳۹۹ برای بیش از یک ونیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور امشب (چهارشنبه ۲۷ اسفندماه) به حساب این عزیزان واریز شد.