معاون رییس اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی:

کرونا مانند یک سارق بر جهان اثر گذاشت/ زنان آسیب بیشتری دیدند

مدیراجرایی کمیسیون تامین اجتماعی نامیبیا و معاون رییس اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) نقش شیوع COVID-19 در بیکار شدن زنان بیشتر زنان نسبت به مردان و اثر آن را در تامین اجتماعی غیرقابل انکار می داند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، خانم میلکا مونگوندا در گفت و گو با سایت اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) با اشاره به شعار سازمان ملل برای روز جهانی زنان در سال ۲۰۲۱ با عنوان «رهبری زنان: دستیابی به آینده‌ای برابر در دنیای COVID-19»  اظهار داشت: منظور از تامین اجتماعی ایجاد یک شبکه اجتماعی ایمن و همچنین حمایت اجتماعی برای تمامی افراد جامعه است. با این حال، باید نسبت به زنان که بار خانواده و جامعه را به دوش می کشند توجه و مزایای بیشتر متناسب با منافع آنان درنظر گرفت.

او همچنین گفت: در بسیاری از کشورها، موضوع مزایای زایمان و مرخصی های اضطراری که به دلایل مختلفی بر روی زنان در محل کار تاثیر می گذارند، نیاز به توجه و ارائه راه حل های بیشتری دارد.

خانم مونگوندا با بیان اینکه «کووید ۱۹ همانند یک سارق بر تمام جهان تاثیر گذاشت؛ به ویژه اینکه زنان، تحت تاثیر منفی آن قرار گرفتند» افزود: این ویروس بر روی زنان باردار که در تمام مراحل بارداری آسیب پذیر هستند و همچنین زنانی که فرزندانشان را با شیر مادر تغذیه می کنند، تاثیر ویژه ای گذاشت تا حدی که اعلام شد آنها می توانند آلودگی را به فرزندان خود منتقل کنند.

مدیراجرایی کمیسیون تامین اجتماعی نامیبیا تصریح کرد: زنان در اقتصاد غیررسمی آسیب پذیرتر هستند. بسیاری از آنها با ظهور COVID-19 مجبور به ترک کار خود شدند، بنابراین کووید ۱۹ نه تنها بر معیشت زنان بلکه بر خانواده و فرزندان آنها نیز تاثیر گذاشته است.

او با بیان اینکه «زمان کافی و امکان آماده سازی برای همه گیری کرونا وجود نداشت» گفت: اگرچه برای کاهش و رفع تاثیر منفی COVID-19 به ویژه بر روی زنان، اقداماتی درنظر گرفته شده، اما باید اقدامات بیشتری انجام شود. به نظرم، این همه گیری فرصتی برای برجسته کردن کاستی هایمان فراهم کرد تا بتوانیم در موقعیت های مشابه در آینده، این کاستی ها را بهبود ببخشیم.

معاون سازمان بین المللی ایسا همچنین تاکیدکرد: به عنوان یک زن می گویم که چالش های ما چندوجهی است. با این وجود، ما در طی قرن ها اثبات کردیم که در برابر بازگشت به شرایط عادی پس از مشکلات، ایستادگی و انعطاف پذیری زیادی داریم. بنابراین به عنوان یک زن شک ندارم که قدرت درونی ما همیشه ما را به سوی جلو پیش می برد.

او از زنان جهان خواست تا بخشی از تغییرات تامین اجتماعی و اصلاحات حمایت های اجتماعی برای بهبود موقعیت خود برای نسل های آینده باشند.

 

مترجم: فریبا بهزاد