زهرا زاده غلام
مدیرکل دفترهماهنگی امور استان های صندوق بازنشستگی اعلام کرد:

انتخاب ۷استان به عنوان مدیریت‌های برتر صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹

مدیرکل دفترهماهنگی امور استان های صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ مدیریت های استانی صندوق بازنشستگی کشوری ۷ استان به عنوان مدیریت‌های برتر انتخاب شدند.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، زهرا زاده غلام با اعلام این خبر اظهار داشت: در این ارزیابی که در حوزه های ۱۰ گانه شامل برنامه ریزی، فنی، درآمد و هزینه، منابع انسانی و پشتیبانی، روابط عمومی، حقوقی، مالی، فرهنگی اجتماعی، IT و هماهنگی انجام شد، به ترتیب مدیریت استانی خوزستان، کرمان، فارس، قم، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی به عنوان استان های برتر در سال ۱۳۹۹ معرفی شدند و از آن ها تقدیر شد.

به گفته وی، در ارزیابی عملکرد ۶ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نیز مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استان های خوزستان، کرمان و فارس به عنوان استان های برتر انتخاب شده بودند.