نشست مدیرعامل صندوق با اعضای هیات‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران

در این نشست، اعضای هیات مدیره کانون‌های بازنشستگی استان تهران نیز ضمن بیان دغدغه‌ها و مطالبات بازنشستگان از جمله گواهی کسر از حقوق، منابع مورد نیاز متناسب‌سازی در بودجه سال آینده، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، خدمات دندانپزشکی و همچنین لزوم توجه به قانونی شدن کانون‌های بازنشستگی و مجمع عالی بازنشستگان کشوری بر ایجاد وحدت رویه و هم‌صدایی و قانون‌مداری بین بازنشستگان کشوری همانند بازنشستگان تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری برای رسیدن به نتیجه مطلوب و اثربخش با حمایت صندوق بازنشستگی تاکید کردند.