معاون فنی آتیه سازان در نشست با مدیر خراسان جنوبی مطرح کرد:

آمادگی آتیه سازان برای الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش اسناد درمان

مدیر فنی شرکت آتیه سازان حافظ در نشست با مدیر صندوق بازنشستگی استان خراسان جنوبی از الکترونیکی شدن فرآیند پذیرش اسناد درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری در صورت الکترونیکی شدن نسخه های درمانی خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از روابط عمومی مدیریت استان خراسان جنوبی، فرزانه معاون فنی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در نشست روز یکشنبه (۱۹بهمن ماه) با مدیر صندوق بازنشستگی استان خراسان جنوبی، اظهار داشت: در صورت الکترونیکی شدن نسخه های درمانی، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ آمادگی دارد که فرایند پذیرش اسناد درمانی بیمه تکمیلی بازنشستگان و موظفین کشوری را الکترونیکی کرده و روند خدمت رسانی به بازنشستگان را تسریع و تسهیل کند.

در این نشست که به‌منظور بررسی وضعیت خدمت رسانی به بازنشستگان و موظفین استان انجام شد، باقری نژاد مدیر بازنشستگی خراسان جنوبی ضمن تشکر از تعامل سازنده شرکت بیمه آتیه سازان حافظ با صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در حال حاظر تعداد ۲۱هزار و ۴۶۵ نفر از بازنشستگان و موظفین استان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان هستند.

وی از مسئولان شرکت آتیه سازان خواست تا نسبت به انعقاد قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اقدام کنند تا روند خدمت رسانی به جامعه هدف دچار اختلال نشود.

باقری نژاد همچنین عنوان کرد: میانگین سن بازنشستگان استان در حال حاضر ۶۱ سال است.

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جامعه و تغییر سبک زندگی پس از بازنشستگی، پیگیری مسائل بازنشستگان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی یکی از اولویت های مهم صندوق بازنشستگی کشوری است.