مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری:

حقوق دیماه بازنشستگان از عصر امروز (سه‌شنبه) واریز می‌شود

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت حقوق دی ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق از عصر امروز (سه شنبه) آغاز شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، علی خدامی اظهار داشت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه حقوق دی ماه 99 برای یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری از عصر امروز (سه شنبه 30 دی 99) آغاز شده و به تدریج به حساب این عزیزان در کل کشور واریز خواهد شد.