امضای تفاهمنامه بین دو شرکت وابسته به صندوق های کشوری و فولاد

روز سه شنبه ۳۰ دیماه ۱۳۹۹ تفاهمنامه همکاری بین دو شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد) و شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس (وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) توسط رضا فلاح مبارکه و سعید بزرگی، مدیران عامل دو شرکت، با هدف تکمیل زنجیره ارزش فولاد در این دو مجموعه و افزایش سودآوری برای بازنشستگان دو صندوق، امضاء شد.