با حضور معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفت؛

بازخوانی تجربه تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری

بازدهمین وبنیار تخصصی گفت و گوی راهبردی به موضوع «تشکیل صندوق بازنشستگی کشوری» اختصاص داشت؛ نشستی که روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ به صورت برخط در صفحه آپارات موسسه به نمایش گذاشته شد.

در ابتدای نشست میکائیل عظیمی مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در توضیح موضوع این نشست گفت: امروز قرار است به دهه‌ها قبل بازگردیم و ببینیم آنچه که امروز به‌نام صندوق بازنشستگی کشوری می‌شناسیم در چه مقطعی، با چه ویژگی‌ها و چه کیفیتی‌ تاسیس شد و پیشینه آنچه که امروز هست به گجا بازمی­ گردد.

سخنران اصلی این نشست محمدعلی ابراهیم زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری بود که صحبت‌های خود را در راستای موضوع جلسه، این‌گونه آغاز کرد: شروع نظام بازنشستگی در ایران به تشکیل بازنشستگان کشوری و تصویب قانون وظایف در سال ۱۲۸۷ بازمی‌گردد. پس از آن درسال ۱۳۰۱ قانون استخدام کشوری تصویب می‎شود وآنچه در قوانین سال ۱۳۴۵ و قوانین امروزی آمده است ریشه در فصل بازنشستگی یا تقاعد این قانون دارد.

وی افزود: در اصلاحیه ۲۸ اسفند ۱۳۵۳ مجلس وقت مصوب می‌کند سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود و فصل هشتم قانون اداری و استخدامی که در خصوص مقرارت بازنشستگی است تغییر می دهند و براساس آن، اگر فردی ۲۰سال سابقه داشته باشد با ۱۰ سال ارفاق، و ۳۰ روز حقوق بازنشسته خواهد شد، همچنین سهم وراث از یک دوم به چهار پنجم افزایش می‎یابد بدون آنکه به منابع تامین آن توجه شود.

وی گفت: صندوق بازنشستگی تشکیل شد تا طبق قوانین بیمه‎ای اداره شود، اما در محاسبه حقوق بازنشستگی، برقراری حقوق وراث، شرط سن و سابقه مقررارت بیمه‎ای جایگاهی ندارد و اصلاحات پارامتریک برعکس انجام شده و این اشتباهات در ورودی‎ها و خروجی‎های صندوق وجود دارد.