دنیای اقتصاد در تحلیلی؛

اقبال سهامداران به وصندوق / بیشترین خریدار و بالاترین خرید روز مثبت بورسی به صباانرژی تعلق گرفت

در روز مثبت بورس، ۱۱ نماد بورس و فرابورس تهران بیشترین نسبت قدرت خریدار به فروشنده را به‌دست آوردند که یکی از آنها نماد “وصندوق” متعلق به هلدینگ انرژی صندوق بازنشستگی کشوری است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از دنیای اقتصاد، روز یکشنبه هر کد حقیقی در نماد “حکشتی” به‌طور متوسط حدود ۱۶۵ میلیون تومان خریداری کرده است در صورتی که هر کد حقیقی تنها حدود ۶‌میلیون تومان فروش داشته است.

البته روز یکشنبه در برخی نمادها نسبت قدرت خریدار به فروشنده بالای ۵/ ۱ ثبت شد درصورتی که قیمت آخرین معامله آنها از قیمت آغازین کمتر بود. این نسبت‌ها در نمادهای زملارد، بپیوند و وصندوق دیده شد.

از میان این نمادها نیز می‌توان به نماد “وصندوق” با میانگین خرید هر کد حقیقی حدود ۲۴ میلیون تومان و نسبت قدرت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی ۶۱/ ۱ اشاره کرد. همچنین تابلوی این نماد نشان می‌دهد میانگین ۱۰ روزه سرانه خرید هر کد حقیقی آن حدود ۱۷ میلیون تومان بوده است.

در واقع نسبت‌های بالای خریدار و ورود پول‌های درشت به سهام می‌تواند یکی از نشانه‌های رشد قیمتی آن باشد اما برای تشخیص آن نباید این نسبت‌ها را برای یک روز مد نظر قرار داد بلکه باید برای چند روز معاملات آن را زیر نظر داشت.

به این دلیل که افرادی که با پول‌های سنگین قصد خرید سهام را دارند سعی می‌کنند با چراغ خاموش وارد شوند و به اصطلاح زمانی که فروشنده خاصی در سهم وجود ندارد روند مثبت حرکتی را آغاز می‌کنند.