در جلسه‌ای با حضور معاون وزیر رفاه، مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شد:

دو طرح افکارسنجی و مطالعاتی درباره مشارکت و وضعیت بازنشستگان کشوری

دو طرح افکارسنجی و مطالعاتی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در جلسه‌ای با حضور معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل، معاونین و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست که امروز (دوشنبه) برگزار شد، طرح اول با موضوع «تدوین نظام (مدل) بهینه مشارکت کسورپردازان و بازنشستگان در فعالیت‌های صندوق بازنشستگی کشوری» توسط دکتر میرطاهر موسوی، استاد جامعه‌شناسی و نماینده سابق مجلس، ارائه شد.

در این طرح، الگوهای مشارکت بازنشستگان در 13 کشور جهان بررسی و پیشنهادهایی در چهار سطح برای جلب مشارکت بازنشستگان و کسورپردازان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شده است.

همچنین در این جلسه، «نتایج پیمایش مطالبات و مشکلات بازنشستگان مستمری‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری» توسط حسین نوری‌نیا، پژوهشگر افکارعمومی و مدیر پیمایش، ارائه شد.

در این پیمایش که در سطح ملی انجام شده، نظرات و وضعیت بازنشستگان در حوزه‌های مختلفی چون میزان رضایت‌مندی از زندگی، عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری، وضعیت سلامت، خدمات رفاهی، مسایل دوران سالمندی، طرح همسان‌سازی، میزان مستمری و نگرانی‌ها و دغدغه‌ها درباره آینده مورد بررسی قرار گرفته است.