در گفتگو با «۹۰ اقتصادی» مطرح شد:

توضیحات مدیرعامل آتیه صبا درباره وضعیت شرکت‌های این هلدینگ

 

علیرضا عظیمی‌پور مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: از ۱۲ شرکتی که در گزارش شما به عنوان شرکت‌های زیان ده اعلام شدند، ۵ شرکت در نیمه نخست امسال سودده شدند و ۶ شرکت کاغذی‌مان را هم منحل کردیم. همچنین دو شرکت عنوان شده در واقع پروژه هستند که تا زمان تکمیل این پروژه ها به طور معمول صورت های مالی آن ها زیان نشان می دهد که این هم به معنای ناکارآمدی نیست و باید پروژه تکمیل شود.

نود اقتصادی ۱۰ دیماه در گزارشی عنوان کرد: براساس صورت مالی ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، در سال ۱۳۹۸ از ۳۳ شرکت زیرمجموعه هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبای صندوق بازنشستگی کشوری تعداد ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که بیشترین زیان مربوط به آپادانا سرام و کمترین آن مربوط به شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا بوده است.