معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در بازدید از مرکز نوآوری صبا:

لزوم همکاری سمن های جوانان با مرکز نوآوری صبا/ارائه خدمات به بازنشستگان فرصت خوبی برای تشکل های جوانان است

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در جریان بازدید از مرکز نوآوری صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) بر لزوم استفاده متقابل سمن های جوانان و مرکز نوآوری صبا از ظرفیت های هم تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازشستگی کشوری، محمد مهدی تندگویان دیروز (سه شنبه) با حضور در مرکز نوآوری صبا، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مرکز گفت: مرکز نوآوری صبا و سمن های جوانان می‌توانند در همکاری متقابل با هم در خدمت به بازنشستگان استفاده کنند.

تندگویان با بیان اینکه «این مرکز ظرفیت تولید کار برای جوانان را دارد» گفت: مرکز نوآوری صبا در حوزه بازنشستگان و سالمندان فعالیت می کند و این حوزه و خدماتی که باید در جامعه به این عزیزان ارائه شود، جزء موضوعات مهم اجتماعی در کشور است و به طور طبیعی سمن های جوانان می توانند در این حوزه فعالیت های مفیدی انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه « در دنیا و در چرخه جمعیت، جوانان در خدمت سالمندان و کودکان هستند» اظهار داشت: جوانان چرخ ها را می چرخانند تا این دو قشر جامعه یعنی سالمندان و کودکان راحت زندگی کنند و دلیل حضور ما در این مرکز پیوند این دو حوزه است.

تندگویان تصریح کرد: خدمت رسانی به بازنشستگان می تواند به عنوان بازار مناسبی برای توزیع محصولات و خدمات سمن های جوانان باشد. به دلیل اینکه مجمع ملی جوانان شخصیت مستقلی پیدا کرده است، در پی آن هستیم که از ظرفیت سایر دستگاه ها و نهادها برای هم افزایی در راستای رفع دغدغه های اجتماعی استفاده کنیم و مرکز نوآوری صبا به دلیل زمینه کاری از قابلیت خوبی برای تعامل در این خصوص برخوردار است.

وی افزود: وظیفه مرکز نوآوری صبا، خدمت رسانی به بازنشستگان است که یک موضوع اجتماعی محسوب می شود که این یکی از دغدغه های مهم سمن ها نیز هست، بنابراین با توجه به این اشتراکات می تواند همکاری مناسبی بین مجمع ملی جوانان و مرکز نوآوری صبا شکل بگیرد.

تندگویان همچنین اظهار داشت: موضوع خدمت رسانی به بازنشستگان از طریق استارت آپ‌ها و کسب و کارهای نو، از دیگر قرابت های مرکز نوآوری صبا و مجمع ملی جوانان است که می توان پس از برگزاری جلسات کارشناسی، برای هم افزایی بیشتر برای ارائه خدمت به بازنشستگان، تفاهمنامه ای امضا کرد.

او تاکید کرد: این دو می‌توانند با یکدیگر همکاری کرده و از یک سو از طرح های تشکل ها و ظرفیت های جوانان استفاده کنند و از سوی دیگر ایجاد و توسعه بازار کار برای تشکل ها کمک کنند.