در بازدید مدیران سازمان بازرسی کل کشور از هواپیمایی آسمان مطرح شد:

آسمان دارای وسیع ترین شبکه پروازی در داخل ایران

عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان گفت: این شرکت وسیع ترین شبکه پروازی به شهرهای داخلی کشور را در اختیار دارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، کاپیتان ابوذر قربان شیرودی عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان در جریان بازدید مدیران سازمان بازرسی کل کشور از بخش های مختلف شرکت آسمان از جمله آشیانه هاو شاپ های فنی و مهندسی، بخش های عملیات، دیسپچ و occ گفت: شرکت هواپیمایی آسمان هم اکنون وسیع ترین شبکه پروازی به شهرهای داخلی با تاکید بر پرواز به مناطق محروم کشور را دارد.
وی گفت: آسمان برای پوشش هر چه بهتر شبکه پروازی خود ، سه مرکز پروازی به ترتیب در تهران ، شیراز و مشهد دایر کرده است.به گفته کاپیتان شیرودی هر یک از سه مرکز یاد شده ، خدمه پروازی و آشیانه های تعمیر و نگهداری مستقلی دارند تا از این طریق ضمن جذب و آموزش نیروی متخصص بومی، پروازهای روزانه از استقلال کافی برخوردار باشند.

عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان در ادامه تصریح کرد: این شرکت در سال ۱۳۸۱ به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد که این امر سبب شده تا آهنگ رشد و توسعه آسمان بیش از پیش افزایش یابد.