شعبانی

حقوق بازنشستگان کشوری “یکشنبه شب” واریز می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق آذرماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق تا آخر امشب (یکشنبه ۳۰ آذرماه) خبر داد.
فتح‌الله شعبانی با اعلام این خبر گفت: با همکاری سازمان برنامه و بودجه حقوق آذرماه یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری تا آخر امشب (یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹) پرداخت و قابل برداشت خواهد شد.