1397/04/16 - صددرصد اعتبار پاداش پايان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تخصيص يافت
محمد باقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با صدور بخشنامه‌اي، اعتبار مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان با اولويت وزارت آموزش‌ و‌ پرورش و دانشگاه‌ها را به اين وزارتخانه و ادارات آموزش ‌و ‌پرورش استان‌ها ابلاغ كرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان با صدور بخشنامه‌ای، اعتبار صددرصدی مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشستگان با اولویت وزارت آموزش ‌و‌ پرورش و دانشگاه‌ها به مبلغ 36 هزار‌ و ‌889 میلیون ریال را ابلاغ کرد.

براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، این اعتبار در سه مرحله و به صورت مساوی در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور امسال پرداخت می‌شود.

اين بخشنامه به استناد ماده ۱۹ قانون برنامه‌ و‌ بودجه جزء۲ بند ط و بند د ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳ و حكم ذيل جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور، صادر شده است.